Minilong

Skały Rzędkowickie, MINILONG – teren

Bieg klasyczny ze startu masowego rozegrany zostanie po drugiej stronie drogi przebiegającej przez Podlesice. Podobnie jak na Mistrzostwach Polski nie zabraknie ostańców, kamieni i wszelkich form skalnych. Południowa część mapy poprzecinana jarami. Sieć dróg rozwinięta. Przebieżność od dobrej, przez utrudnioną do miejscami mocno utrudnionej. W zachodniej części mapy występują tereny otwarte, wraz z prawdziwą perełką […]

Minilong

Mirów-Niegowa, BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY – teren

Trasa pierwszego dnia naszych zawodów przygotowujących do Ultralonga zostanie poprowadzona po typowych dla Jury wzniesieniach z bogatymi formacjami skalnymi. Przebieżność zróżnicowana. Skala mapy – 1:7500. Teren znany z V etapu Wawel Cup 2018 (północna część mapy). Szykuje się pasjonująca rozgrzewka przed niedzielnym mass startem! mapa – Jacek Morawski 2018, aktualizacja – Włodzimierz Dyzio 2020 budowniczy tras […]