Skład Zarządu MZOS i KR

Zarząd MZOS:
Prezes Zarządu– Bogusława Słońska
Wiceprezes ds. szkoleniowych  – Włodzimierz Dyzio
Wiceprezes ds. organizacyjnych– Paweł Pudełek
Sekretarz – Iwona Lamparska
Skarbnik – Anna Karnia – Biskupska
Członek Zarządu– Michał Garbacik
Członek Zarządu– Joanna Grabowska
Członek Zarządu– Paweł Kaczmarski
Członek Zarządu– Jacek Kret
Członek Zarządu– Marcin Migacz
Członek Zarządu– Rafał Podgórski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący– Piotr Ludwig
Wiceprzewodniczący– Mariusz Skorupa
Sekretarz     – Piotr Pietroń