Minilong

Skały Rzędkowickie, MINILONG – teren

Bieg klasyczny ze startu masowego rozegrany zostanie po drugiej stronie drogi przebiegającej przez Podlesice. Podobnie jak na Mistrzostwach Polski nie zabraknie ostańców, kamieni i wszelkich form skalnych. Południowa część mapy poprzecinana jarami. Sieć dróg rozwinięta. Przebieżność od dobrej, przez utrudnioną do miejscami mocno utrudnionej. W zachodniej części mapy występują tereny otwarte, wraz z prawdziwą perełką tego etapu – grupą Skał Rzędkowickich. Skala analogiczna jak podczas Mistrzostw Polski (w zależności od kategorii 1:10 0001:15 000). Na trasie zastosowane zostaną rozbicia. To będzie prawdziwa próba generalna! 
 
mapa – Włodzimierz Dyzio (autor mapy na MP Ultralong)

budowniczy tras – Marcin Biederman (budowniczy tras na MP Ultralong)